آسمونـــــي

پـــــرواز را بـــ ه خاطر بسپار پرنده مردنیست


در نبود تــو

آينه شــمعداني ساختـه ام

در آينــه باد مـــي آيد

تـو دور مي شــوي و چشمان بي ستـــاره

خامــوش مي شــوند

با دستــاني پر از نقـــره و رويا...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت   توسط پروانگــــی  | 


هـــــرشب که مي خواهم بخوابم ...

مي گويم

صبح که آمــــدی

با شاخه ای گل سرخ 

وانمـــــود مي کنم ، هيچ دلتنگ نبوده ام !

صبح که بيــــدار مي شوم ...

مي گويم

شـــــــب 

با چمدانی بزرگ مــــــی آيد ؛

و ديگر نمـــــي رود ... !!!

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت   توسط پروانگــــی  | ........

فاصــله ي ســاقه تا شكوفه

فاصــله ي خيــال تو با من

فريــادي است

كـه با مــرگ خاموش مــي شود 

........

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت   توسط پروانگــــی  | 

...

آن دم

كــه دريا و آسمــان

گم شــود

پــرواز خواهم آمــوخت

پيــش از آنكه 

چشـ ــ ــ ـمان ِتـ ــ ـو

دوبــاره باز شــود

...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم شهریور 1392ساعت   توسط پروانگــــی  | 

...

... شـــب پره ها ...

... بــراي رسيدن به ماه بانــويشان ...

 ... شب را گــم كرده اند ...

... در ميان ايــن همه ماه ِفريب ...

... كــه درختان ِمرده ...

... گل داده انــد ...

... پــرهايشان را گم كــرده اند ...

... بانــ ــو ! ...

... شــب پره ها گم شــده اند ...

... گــم شــده ام ...

...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده, بانوي آسماني
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم شهریور 1392ساعت   توسط پروانگــــی  | 


پابرهنه تا كجا دويده اي ؟

كه اين همه

   گــ ــ ــل 

   شكفته است ؟! 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت   توسط پروانگــــی  | 


انتـــظار باراني را مي كشم

كه پلك برهم بگذارم

باريده است

بانــ ــ ــو !

به تماشاي باران ستاره ها

بي چتر

بـيا 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت   توسط پروانگــــی  | 


چقدر دزديدن نگاه

از چشمان تو

لذت بخش است

گويي

تيله اي

از چشمم به دلم مي افتد

بانــ ــ ــو !

با مردي كه تيله هاي

بسيار دارد

مي آيي ؟
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

برچسب‌ها: اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد 1392ساعت   توسط پروانگــــی  |