تن "ها یک تلنگر کافیست برای تولدی دیگر


در نبود تــو

آينه شــمعداني ساختـه ام

در آينــه باد مـــي آيد

تـو دور مي شــوي و چشمان بي ستـــاره

خامــوش مي شــوند

با دستــاني پر از نقـــره و رويا...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ [ تاریخ ] سه شنبه 12 شهریور1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |


هـــــرشب که مي خواهم بخوابم ...

مي گويم

صبح که آمــــدی

با شاخه ای گل سرخ 

وانمـــــود مي کنم ، هيچ دلتنگ نبوده ام !

صبح که بيــــدار مي شوم ...

مي گويم

شـــــــب 

با چمدانی بزرگ مــــــی آيد ؛

و ديگر نمـــــي رود ... !!!

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ [ تاریخ ] سه شنبه 12 شهریور1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |........

فاصــله ي ســاقه تا شكوفه

فاصــله ي خيــال تو با من

فريــادي است

كـه با مــرگ خاموش مــي شود 

........

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ [ تاریخ ] دوشنبه 11 شهریور1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |

...

آن دم

كــه دريا و آسمــان

گم شــود

پــرواز خواهم آمــوخت

پيــش از آنكه 

چشـ ــ ــ ـمان ِتـ ــ ـو

دوبــاره باز شــود

...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ [ تاریخ ] سه شنبه 5 شهریور1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |

...

... شـــب پره ها ...

... بــراي رسيدن به ماه بانــويشان ...

 ... شب را گــم كرده اند ...

... در ميان ايــن همه ماه ِفريب ...

... كــه درختان ِمرده ...

... گل داده انــد ...

... پــرهايشان را گم كــرده اند ...

... بانــ ــو ! ...

... شــب پره ها گم شــده اند ...

... گــم شــده ام ...

...

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده, بانوي آسماني
+ [ تاریخ ] دوشنبه 4 شهریور1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |


پابرهنه تا كجا دويده اي ؟

كه اين همه

   گــ ــ ــل 

   شكفته است ؟! 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ [ تاریخ ] چهارشنبه 30 مرداد1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |


انتـــظار باراني را مي كشم

كه پلك برهم بگذارم

باريده است

بانــ ــ ــو !

به تماشاي باران ستاره ها

بي چتر

بـيا 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ [ تاریخ ] چهارشنبه 30 مرداد1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |


چقدر دزديدن نگاه

از چشمان تو

لذت بخش است

گويي

تيله اي

از چشمم به دلم مي افتد

بانــ ــ ــو !

با مردي كه تيله هاي

بسيار دارد

مي آيي ؟
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

برچسب‌ها:
اشعار زيبا, كيكاووس ياكيده
+ [ تاریخ ] چهارشنبه 30 مرداد1392 [ ساعت ] [ نویسنده] پروانگــــی |